«Купи рюкзак Upixel – виграй Iphone для бабусі»

08.08.2018

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
проведення акції «Купи рюкзак Upixel – виграй Iphone для бабусі»  (далі за текстом – «Правила»). Реэстрація учасників акції проводиться в мережі Інтернет на сторінці http://upixel.in.ua/

1. Організатор та мета проведення Акції «Купи рюкзак Upixel – виграй Iphone для бабусі» (надалі – «Акція» / «Рекламна акція»)
1.1. Організатором Акції є ООО «Бонтой» (Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 27, оф. 10.
1.2. Метою проведення Акції є просування товарів під знаком «Upixel» (Юпіксель), залучення уваги та підвищення лояльності потенційних споживачів до таких товарів, а також інформування споживачів про якісні характеристики та споживчі властивості таких товарів з метою залучення нових споживачів та збільшення об’ємів продаж таких товарів.
1.3. В акції приймає участь наступна продукція: рюкзаки ТМ «Upixel».
 
2. Строки проведення Акції
2.1. Період проведення Акції — з 08.08.2018 року — 30.09.2018 року (включно). 
3. Територія проведення Акції. Інформаційна підтримка Акції
3.1. Рекламна акція проводиться на території України (за винятком території відповідно до Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях»)) та території, що не контролюється українською владою (згідно Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII та переліку територій, на яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, затвердженого Розпорядженням КМУ №1085-р від 07.11.2014 року)
3.2. Детальну інформацію про Акцію можна знайти на сторінці http://upixel.in.ua/ (далі по тексту – «Промо-сторінка»).
 
4. Учасники Акції
4.1. Учасником Акції може бути громадянин України, якому на момент початку проведення Акції вже виповнилося 18 років, і який виконав всі дії, які необхідні для участі в Акції (далі — Учасник або Учасники). Взяти участь у Акції можуть тільки зареєстровані користувачі Рекламної акції, громадяни України, яким виповнилося 18 років і які повністю згодні (факт реєстрації прирівнюється до факту беззаперечної згоди Учасником Акції з умовами даних Правил) з умовами цих Правил Рекламної Акції і не мають обмежень, зазначених у п.1.5. цих Правил. Організатор Акції не зобов’язані перевіряти дієздатність Учасників Акції.

4.2. В Акції не мають права брати участь:
4.2.1. Працівники Організатора Акції і будь-яких інших компаній, що беруть участь у підготовці, організації та/або проведенні Акції.
4.2.2. Чоловік або дружина осіб, перелічених в підпункті 4.2.1. пункту 4.2. цих Правил, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, бабуся і т.д.).
4.2.3. Особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилося 18 років.
4.2.4 Іноземці та особи без громадянства;
4.2.5 Особи, що не відповідають вимогам п.4.1. даних Правил.
 
5. Умови участі в Акції
5.1. Для того, щоб взяти участь в Акції та стати Учасником Акції кожна особа, яка відповідає вимогам розділу 4 даних Правил, повинна протягом Строку проведення Акції здійснити дії в наступній послідовності:
5.1.1. Придбати рюкзак ТМ «Upixel» від «Бонтой» в період з з 08.08.2018 року — 30.09.2018 року (включно).
5.1.2. Зайти на сторінку http://upixel.in.ua/, заповнити всі поля відповідної форми та відправити її (відправленням вважається натискання кнопки «Відправити» на сторінці).
5.2. До участі в Акції не допускаються фіктивні (вдавані) облікові записи (далі за текстом – аккаунти) Учасників Акції та/або аккаунти, що містять завідомо неправдиву, неточну чи неповну інформацію про Учасника Акції, аккаунти Учасників Акції, що не дають змоги ідентифікувати належним чином такого Учасника Акції, а також дублюючі облікові записи( якими вважаються облікові записи з однаковим номером чека);
5.3. Заповнюючи всі поля, згідно п. 5.1. Правил, Учасник Акції підтверджує те, що він повністю відповідає умовам п.4.1.-4.2. цих Правил, та повністю погоджується з цими Правилами і зобов'язується неухильно їх виконувати. У випадку незгоди Учасника Акції з цими Правилами, вважається, що такий Учасник добровільно достроково припинив свою участь в Акції та жодних претензій до Організатора Акції немає.
 
6. Подарунковий фонд Акції
6.1    Подарунковий фонд Акції включає в себе:
6.1.1.  «Подарунок №1» - Телефон Apple iPhone 8 64Gb – 1 одиниця.
6.1.2. «Подарунок №2» - Беспровідні навушники Apple AirPods – 1 одиниця.
6.1.3. «Подарунок №3» - Годинник Apple Watch Series 3– 1 одиниця.
Кількість Подарунків обмежена та складає вищезазначену кількість. Відповідальність Організатора обмежена вартістю таких Подарунків.
6.2. Заміна Подарунків грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. 
6.3. Зовнішній вигляд Подарунків в рекламно-інформаційних матеріалах Акції може відрізнятися від реальних Подарунків Акції.
6.4. Подарунки визначаються на розсуд Організатора Акції та можуть бути змінені.
6.5.Подарунки можуть бути отримані Учасниками Акції тільки у випадку виконання ними усіх умов Акції, що зазначені в Правилах.

7. Визначення Переможців Акції
7.1. Визначення власників Подарунків Акції, вказаних в п. 6.1. цих Правил:
7.1.1. «5» жовтня 2018 року (не пізніше 18.00 години) серед усіх Учасників Акції, які належним чином зареєструвались до участі в Конкурсі буде визначено трьох Переможців, шляхом випадкової вибірки з використанням спеціального обладнання (комп’ютера), за допомогою www.random.org, робота якого заснована на принципі випадкової вибірки. Процес визначення Переможця буде зафіксовано на відео. За результатами Переможець буде проінформований Виконавцем по телефону вказанному при реєстрації.
7.1.2. Переможець, обов’язково,  має надати всі необхідні документи та персональні дані, а також чек:
- копію паспорта(сторінка з фотографією, сторінка з даними про те, яким органом та коли було видано паспорт, сторінка з пропискою) (згідно п. 8.2. Офіційних правил проведення конкурсу «Купи рюкзак Upixel – виграй Iphone для бабусі»)
- пред’явити чек на покупку зареєстрованих товарів у період дії акції (реєстрація товару на сайті не може бути раніше ніж дата чеку, номер чека, зареєстрованого на сайті має співпадати з номером, що вказано на пред’явленому чеку).
- місто проживання, номер відділення Нової Пошти (куди буде відправлено подарунок), номер мобільного телефону (дані мають співпадати з даними реєстрації на промо-сторінці).
За адресою м. Дніпро Віділення «Нової пошти» №36 ООО «Бонтой», тел. 0508384484
7.2. Учасники Акції, що не стали власниками Подарунків Акції за результатами проведення процедури визначення власників Подарунків Акції, не здобувають права на отримання Подарунків Акції, будь-яких інших заохочень та компенсацій, в т.ч. і грошової.
7.4. Результати визначення власників Подарунків Акції є остаточними і такими, що не підлягають оскарженню та перевизначенню переможців.
7.5. Оголошення про власників Подарунків Акції публікується на сторінці https://www.instagram.com/bontoycompany/ протягом чотирьох днів з моменту визначення Переможців, з додаванням скріншоту (знімок екрану) або відео про визначення власників Подарунків Конкурсу.
7.6. Організатор Акції не несе відповідальності за можливі проблеми, технічні помилки або неналежну роботу Інтернет сервісу «www.random.org».
 
8. Порядок та строки отримання Подарунків Акції.
8.1. Організатор здійснює телефонний дзвінок до власника Подарунку Акції, а також надсилає йому повідомлення на електронну пошту, що була вказана при реєстрації, і інформує про визнання його власником Подарунку Акції.
8.2. У разі підтвердження своєї згоди на отримання Подарунку Акції власник Подарунку Акції зобов’язаний до «12» жовтня 2018 року надіслати наступні документи та чек за адресою м. Дніпро Віділення «Нової пошти» №36 ООО «Бонтой», тел. 0508384484:
-копію паспорта(сторінка з фотографією, сторінка з даними про те, яким органом та коли було видано паспорт, сторінка з пропискою)  
- чек на покупку рюкзака Upixel у період дії акції (реєстрація товару на сайті не може бути раніше ніж дата чеку, номер чека, зареєстрованого на сайті має співпадати з номером, що вказано на пред’явленому чеку).
- місто проживання, номер відділення Нової Пошти (куди буде відправлено подарунок), номер мобільного телефону (дані мають співпадати з даними реєстрації на промо-сторінці).
8.3. Подарунок буде відправлено не пізніше «25» жовтня 2018 року.
8.4. Доставка подарунків здійснюється за рахунок Організатора Акції.
8.5. Учасники Акції, які отримали право на отримання Подарунків Акції, можуть отримати їх тільки особисто.
8.6. Подарунки Акції, що відправляються кур'єрською службою, повинні бути забраними Переможцем Акції протягом 4 (чотирьох) днів з моменту отримання повідомлення про прибуття вантажу. Якщо ж Подарунок не буде забрано протягом цього періоду, витрати за додаткове збереження вантажу Учасник оплачує самостійно. У випадку неможливості кур’єрською службою доставити/вручити Подарунок за вказаною власником Подарунку Акції адресою, такий власник Подарунку Конкурсу зобов’язаний погодити із Організатором нову адресу доставки кур’єрською службою. Не погодження із Організатором нової адреси доставки/вручення Подарунку вважається добровільною відмовою такого власника Подарунку Конкурсу від отримання належного йому Подарунку та/або жодних компенсацій, в т.ч. і грошової.
8.7. Повторного надсилання подарунків, не отриманих з будь-яких підстав не залежних від Організатора Акції не передбачається, і Організатор не несе зобов'язання і не розглядає претензії щодо надання Учаснику будь-яких компенсацій, в тому числі і грошової.
8.8. Отримання подарунків допускається тільки особами, які отримали на них відповідне право відповідно до умов цих Правил та виключно в порядку, встановленому цими Правилами. У разі, якщо переможець Акції з яких-небудь причин не може отримати заохочення особисто, такий Переможець не має права передати / поступитися своїм правом будь-якій третій особі.
8.9. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх документів, передбачених цими Правилами, є необхідною умовою отримання Подарунків Акції. Ненадання / неповне надання необхідних даних і певних вище документів або надання їх пізніше вказаного в п. 8.2. терміну, а також невиконання всіх передбачених цими Правилами умов позбавляє Учасника Акції права на отримання подарунка.
8.10. Організатор Акції і пов’язані з Конкурсом особи не несуть відповідальності за подальше використання власником Подарунку Конкурсу Подарунків після їх вручення та/або за неможливість такими власниками Подарунків Акції скористатись отриманими Подарунками Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Подарунків Акції.
8.11. У разі неможливості вручення відповідного Подарунку Акції власником Подарунку Акції через недотримання Правил Акції такий Подарунок акції визнається незатребуваним. При цьому, такий Подарунок Акції не може бути затребуваним власником Подарунку акції повторно.
8.12. У разі виявлення неможливості вручення Подарунку Акції, Організатор має право розпорядитися незатребуваним Подарунком Акції на свій розсуд. 

9. Порядок і спосіб інформування про умови Акції.
9.1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також порядку отримання подарунків здійснюється шляхом розміщення Правил Акції на Сайті www.bontoycompany.com з «08» серпня 2018 по «5» жовтня 2018 включно.
9.2. Правила та умови Акції може бути змінено та / або доповнено з «08» серпня 2018 по «5» жовтня 2018 включно Організатором Акції. Зміна та / або доповнення Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, визначеному для інформування про правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами / доповненнями до Правил та умов.

10. Інші умови
10.1. Заміна Подарунків Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
10.2. Відповідальність за якість товарів, що надаються в якості подарунків Акції, несе їх виробник.
10.3. Організатор і його уповноважені особи не беруть на себе відповідальність за будь-які суперечки щодо Подарунків Акції. Організатор і його уповноважені особи не вступають в будь-які суперечки з приводу визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і визначення прав на отримання відповідних Подарунків. Організатор і його уповноважені особи не несуть відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
10.4. Організатор Акції не несе відповідальність за використання відповідних Подарунків Акції після отримання їх Учасниками Акції.
10.5. Організатор Акції не несе відповідальності за роботу кур'єрських і / або поштових служб, електронної пошти, за будь-які помилки співробітників кур'єрських і / або поштових служб і / або співробітників будь-яких інших підприємств / установ / організацій, які забезпечують обмін інформацією між Учасниками Акції та Виконавцем, або вручення подарунків в рамках проведення Акції, в результаті яких поштові відправлення учасників Акції не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені; або в результаті яких Учасники Акції не отримали відповідні Подарунки Акції.
10.6. Організатор та Виконавець залишає за собою право:
- Не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами та чинним законодавством України, а також при виникненні спірних ситуацій;
- На свій розсуд в односторонньому порядку припинити або призупинити проведення Акції, змінити дані Правила, якщо через будь-яку причину будь-який аспект Акції не може бути реалізований так, як це було заплановано, включаючи причини, викликані виходом з ладу технічного оснащення сайту результаті дії шкідливих програм, неполадок в мережі зв'язку, несанкціонованого втручання, технічних неполадок або якоїсь іншої причини, яка знаходиться поза контролем Організатора та / або Виконавця і яка впливає на виконання, безпеку або належне проведення Акції;
- Розміщувати рекламні матеріали про Акцію на Сайті і на будь-яких інших публічних ресурсах; проводити інтерв'ю з переможцями акції, фото- і відеозйомку в процесі вручення подарунків і публікувати отримані матеріали на Сайті і на будь-яких інших публічних ресурсах.
10.7. Під участю в Акції мається на увазі ознайомлення та повна згода учасників з цими Правилами, а також з тим, що їхні імена, прізвища, фотографії та відео можуть бути використані Організатором в рекламних цілях, в тому числі при публікації в ЗМІ, без виплати будь -якоі винагороди , в тому числі і грошової.
10.8. Учасники розуміють і згодні надавати засобам масової інформації відомості про участь в Акції та отримання заохочення тільки при наявності окремої в кожному випадку попередньої письмової згоди Організатора.
10.9. Організатор і Виконавець залишає за собою право перевірити документи, що засвідчують вік та особу Учасника.
10.10. Організатор та Виконавець Акції не несуть відповідальності за неможливість отримати Подарунок Акції Учасником Акції відповідно до умов цих Правил, якщо така неможливість виникла не з вини Виконавця. Такий Учасник Акції не має права вимагати жодних пільг та компенсацій.
10.11. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і / або питань, не врегульованих Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.
10.12. Для отримання Подарунку Акції в рамках цієї Акції Учасник Акції має надати Організаторові/Виконавцю, залученим ними третім особам інформацію (в т.ч. особисту інформацію), визначену цими Правилами. Фактом участі в цій Акції підтверджує достовірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано нижче. Учасник Акції несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ним).
10.13. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності у випадку невиконання своїх зобов’язань внаслідок надання Учасником неповних, неточних, застарілих, недостовірних персональних даних.
10.14. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (в т. ч. дотримання механізму, порядку та строку проведення Акції та / або отримання подарунків та ін.) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання подарунків. 
10.15. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його особистих даних Організатором/Виконавцем Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про неї/нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. її імені і фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо - та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, СМС-повідомлень про наступні активності Організатора на номер мобільного телефону/адресу, вказану Учасником при реєстрації, повідомлень тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання  і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора, попередньо повідомивши його про таке рішення. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення Акції, та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Організатора Акції і можуть використовуватися без будь-якого відшкодування. Учасник Конкурсу, який став Переможцем Акції, та отримує Подарунок Акції, погоджується фотографуватися для виготовлення графічних матеріалів без виплати їй/йому за це будь-якої винагороди. Такі особи надають свою згоду на використання їх зображень, в тому числі під час реклами Товарів Організатора. Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Організаторові Акції.
10.16. Беручи участь в акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що він ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором Акції на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить чинному законодавству України.
10.17. Обробка персональних даних Учасника може здійснюватися Організатором самостійно або може бути передана третім особам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.
10.18. Персональні дані Учасника Акції зберігаються в базі персональних даних, власником і розпорядником якої є Організатор.
10.19 Дана Акція не є лотереєю або послугою в сфері грального бізнесу.
10.20. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання зобов'язань, зазначених у цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві України, діють на території проведення Акції , інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.