«Знайди золотого Tsum Tsumа - отримай рюкзак в подарунок»

31.07.2016

Правила акції «Знайди золотого Tsum Tsumа - отримай рюкзак в подарунок»
Організатором є ТОВ «Бонто», місцезнаходження: 49000, м .. Дніпро, вул. Воскресенська, 27, оф. 10.

1. Загальні умови проведення Акції:
1.1. Акція проводиться на всій території України.
1.2. Акція проводиться з метою популяризації товарів Організатора під торговою маркою Tsum Tsum.
1.3. В Акції бере участь наступна продукція:
• Набір фігурок Disney Tsum Tsum - 2 іграшки (арт. 5801);
• Набір фігурок Disney Tsum Tsum - 4 іграшки (арт. 5802);
• Набір фігурок Disney Tsum Tsum - 5 іграшок і брелок (арт.5804).

2. Термін проведення Акції.
2.1. Загальний період проведення Акції (далі - «Акційний період»): з «01» серпня 2016 з «30» вересня 2016 включно. Термін проведення Акції може бути змінений за рішенням Організатора Акції.
3. Вимоги до Учасників Акції:
3.1. До участі в Акції запрошуються дієздатні громадяни України, які досягли 18-річчя і які знайшли золоту іграшку Tsum Tsum (далі - «Учасники»).
3.2. Учасниками Акції не визнаються і в ній не мають права брати участь: працівники Організатора Акції і компаній, залучені до проведення Акції, їх близькі родичі та представники; особи віком до 18 років.
3.3. Організатор не зобов'язаний перевіряти правоздатність та / або дієздатність учасників Акції.
3.4. Учасником Акції вважається особа, яка відповідає вимогам п. 3 Правил і належним чином виконала всі вимоги даних Правил.
4. Умови участі в Акції:
4.1. Для участі в Акції необхідно:
4.1.1. Купити в період проведення Акції Продукцію.
4.1.2. Знайти золоту іграшку Tsum Tsum.
4.1.3. Надіслати в період проведення Акції золоту іграшку Tsum Tsum і персональні дані Організатору Акції.
4.1.4. Ознайомитися та погодитися з даними Правилами.
4.1.5. Беручи участь в Акції, Учасник зобов'язується вказувати повні, коректні і достовірні дані.
4.2. Надання Учасником недостовірних / некоректних даних для участі в Акції так само, як і подальше ненадання або надання неправильних / неіснуючих даних, звільняє Організатора від обов'язку вручити / передати Подарунок і такий Учасник, який отримав право на отримання Подарунку, втрачає право на отримання.
4.3. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції дає свою згоду на обробку і використання Організатором Акції наданих Учасником Акції персональних даних, а саме: ім'я, прізвище, по батькові, номер телефону, поштову адресу, адресу електронної пошти, IP-адресу, а й інші дані, що надаються Учасником Акції для участі в Акції (далі - «Персональні дані»).
4.4. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання (в тому. Ч. Шляхом передачі третім особам) наданої їм інформації, в тому числі персональних даних Організатором Акції з маркетинговою та / або будь-якою іншою метою, методами, що не порушують чинне законодавство України. Зокрема, фактом участі в Акції Учасник погоджується на безкоштовне використання Організатором його імені, прізвища, фотографії або інших матеріалів про нього з рекламною / маркетинговою метою, в т. Ч На публікацію (в т. Ч Його імені і фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю з представниками ЗМІ. Також, беручи участь в Акції, Учасник погоджується отримувати інформацію, повідомлення (в тому. Ч. Рекламного характеру) без будь-яких обмежень за територією, часом та способом подання. Використання наданої Учасником інформації жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та / або будь-якою третьою особою. Ніяких інших погоджень, крім участі в Акції, не потрібно. Надання такої згоди Учасником Акції розглядається відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» та ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України.
4.5. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції його належним чином повідомлені про мету збору його персональних даних і про включення його персональних даних до бази персональних даних Організатора, з правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», знаком.
4.6. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в тому числі інформації щодо контактів з ними).
5. Фонд Заохочень (Подарунків) Акції:
5.1. Призовий фонд Акції складається з рюкзака Upixel Maxi. Разом з Подарунком Учаснику Акції повертається золота іграшка Tsum Tsum.
5.2. Зовнішній вигляд подарунків (розмір, колір) може відрізнятися від зовнішнього вигляду подарунків, зображених у інформаційних матеріалах Акції та на Сайті.
5.3. Подарунки можуть бути отримані Учасниками Акції тільки за умови виконання ними всіх вимог, передбачених цими Правилами.
6. Отримання подарунка:
6.1. Для отримання подарунків, зазначених в п. 5.1. Правил Переможцю акцііі потрібно:
6.1.2. До «03» Жовтень 2016р. відправити золоту іграшку Tsum Tsum і персональні дані:• Копію паспорта (сторінку (- и) з фотографією (ями), сторінку з даними про те, де й яким органом видано паспорт, сторінку з пропискою (реєстрацією)
• місто проживання, номер відділення «Нової Пошти», номер мобільного телефону.
за адресою: м .. Дніпро, ТОВ «Бонто» відділення «Нової Пошти» № 36, тел. (050) 864-19-13.
6.2. Подарунок буде відправлений не пізніше «15» Жовтень 2016р.
6.3. Доставка подарунків здійснюється за рахунок Організатора Акції.
6.4. Учасники Акції, які отримали право на отримання Подарунків Акції, можуть отримати їх тільки особисто.
6.5. Розігруються Подарунки, що відправляються кур'єрською службою, повинні бути взяті Учасником протягом 4 (чотирьох) днів з моменту отримання повідомлення про прибуття вантажу. Якщо ж Подарунок не буде взятий протягом цього періоду, витрати за додаткове збереження вантажу Учасник оплачує самостійно.
6.6. Повторного надсилання подарунки, не отриманих з будь-яких підстав не залежних від Організатора Акції не передбачається, і Організатор не несе зобов'язання і не розглядає претензії щодо надання Учаснику будь-яких компенсацій, в тому числі і грошової.
6.7. Отримання подарунків допускається тільки особами, які отримали на них відповідне право відповідно до умов цих Правил та виключно в порядку, встановленому цими Правилами. У разі, якщо переможець Акції з яких-небудь причин не може отримати заохочення особисто, такий Переможець не має права передати / поступитися своїм правом будь-якої третьої особи.
6.8. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх документів, передбачених цими Правилами, є необхідною умовою отримання Подарунків Акції. Ненадання / неповне надання необхідних даних і певних вище документів або надання їх пізніше вказаного в п. 6.1.2. терміну, а також невиконання всіх передбачених цими Правилами умов позбавляє Учасника Акції права на отримання подарунка.
7. Порядок і спосіб інформування про умови Акції.
7.1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також порядку отримання подарунків здійснюється шляхом розміщення Правил Акції на Сайті www.bontoycompany.com з «01» серпня 2016 з «30» вересня 2016 включно.
7.2. Правила та умови Акції може бути змінено та / або доповнено Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та / або доповнення Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, визначеному для інформування про правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами / доповненнями до Правил та умов.
8. Інші умови
8.1. Заміна Подарунків Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
8.2. Відповідальність за якість товарів, що надаються в якості подарунків Акції, несе їх виробник.
8.3. Організатор і його уповноважені особи не беруть на себе відповідальність за будь-які суперечки щодо Подарунків Акції. Організатор і його уповноважені особи не вступають в будь-які суперечки з приводу визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і визначення прав на отримання відповідних Подарунків. Організатор і його уповноважені особи не несуть відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
8.4. Організатор Акції не несе відповідальність за використання відповідних Подарунків Акції після отримання їх Учасниками Акції.
8.5. Організатор Акції не несе відповідальності за роботу кур'єрських і / або поштових служб, електронної пошти, за будь-які помилки співробітників кур'єрських і / або поштових служб і / або співробітників будь-яких інших підприємств / установ / організацій, які забезпечують обмін інформацією між Учасниками Акції та Виконавцем, або вручення подарунків в рамках проведення Акції, в результаті яких поштові відправлення учасників Акції не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені; або в результаті яких Учасники Акції не отримали відповідні Подарунки Акції.
8.6.Організатор та Виконавець залишає за собою право:
- Чи не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами та чинним законодавством України, а також при виникненні спірних ситуацій;
- На свій розсуд в односторонньому порядку припинити або призупинити проведення Акції, змінити дані Правила, якщо при будь-якої причини будь-який аспект Акції не може бути реалізований так, як це було заплановано, включаючи причини, викликані виходом з ладу технічного оснащення сайту результаті дії шкідливих програм, неполадок в мережі зв'язку, несанкціонованого втручання, технічних неполадок або якоїсь іншої причини, яка знаходиться поза контролем Організатора та / або Виконавця і яка впливає на виконання, без небезпека або належне проведення Акції;

8.7. Під участю в Акції мається на увазі ознайомлення та повну згоду учасників з цими Правилами, а також з тим, що їхні імена, прізвища, фотографії та відео можуть бути використані Організатором в рекламних цілях, в тому числі при публікації в ЗМІ, без виплати будь -якоі винагороди , в тому числі і грошової.
8.8. Учасники розуміють і згодні дотримуватися умов, що вони можуть надавати засобам масової інформації відомості про участь в Акції та отримання заохочення тільки при наявності окремої в кожному випадку попередньої письмової згоди Організатора.
8.9. Організатор і Виконавець залишає за собою право перевірити документи, що засвідчують вік та особу Учасника.
8.10. Організатор та Виконавець Акції не несуть відповідальності за неможливість отримати Подарунок Акції Учасником Акції відповідно до умов цих Правил, якщо така неможливість виникла не з вини Виконавця. Такий Учасник Акції не має права вимагати жодних пільг та компенсацій.
8.11. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і / або питань, не врегульованих Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.
8.12. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (в т. Ч Від дотримання механізму, порядку та строку проведення Акції та / або отримання подарунків та ін.) Вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання подарунків. При цьому така особа не має права на отримання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
8.13. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання зобов'язань, зазначених у цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві України, діють на території проведення Акції , інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.
Перекладач Google для бізнесу -Інструменти переводчікаПереводчік сайтовСлужба "Аналіз ринків"

Акция купи цум-цум , найди золотого и выиграй рюкзак